Hidden & Hinterland – LIVE in Concert

 
menai bridge 2 copy.jpg
 

Go to the project page for the concert to see clips of the performance.

We're incredibly excited to be bringing you a concert of music from the soundtrack for two of our Welsh crime-drama series: Hinterland & Hidden (Y Gwyll & Craith). Over the past few months, Dan Soley & Trystan Hardy have been adapting the music for performance and we're really looking forward to presenting it to an audience in the Dora Stoutzker Concert Hall, at RWCMD in Cardiff on Friday 4th May 2018 as part of Atmospheres Festival of Contemporary Music.

This is a public event, and tickets can be purchased from the RWCMD box office, or directly from their website.

Ymunwch gyda ni yn Neuadd Dora Stoutzker ar ddydd Gwener y 4ydd o Fai i ddathlu tirwedd a thalent Cymru. Ail-ddychmygiad byw o gerddoriaeth y ddwy ddrama i lawnsio Gŵyl Awyrgylch Gerddoriaeth Cyfoes y Coleg Cerdd a Drama.

Mae Tocynnau ar werth o swyddfa docynnau y Coleg, neu yn uniongyrchol o'i gwefan.


Friday 4 May | Gwener 4 Mai 7.45pm

a unique realisation of music from two popular welsh dramas

Launching Atmospheres 2018, John Hardy Music presents an evening of re-imagined music from Hinterland/Y Gwyll (2013-16) and Hidden/Craith (2018), performed by the original creative team. The night will explore the series’ impact on Wales, the local area, and audiences, and will feature a Q&A with Hinterland co-creator Ed Thomas and Hinterland / Hidden co-creator Ed Talfan.

gwireddiad unigryw o gerddoriaeth o ddwy ddrama Gymreig boblogaidd

I lansio Awyrgylch 2018 bydd John Hardy Music yn cyflwyno noson o ailddychmygiad cerddoriaeth gyferbyniol Y Gwyll/Hinterland (2013-16) a Craith/Hidden (2018), wedi’u perfformio gan y tîm creadigol gwreiddiol. Bydd y noson yn archwilio effaith y cyfresi ar Gymru, yr ardal leol a chynulleidfaoedd, a bydd yn cynnwys sesiwn holi ac ateb gyda chyd-grëwr Y Gwyll a chyd-grëwr Y Gwyll / Craith Ed Talfan.

Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall

Tickets | Tocynnau: £15
Concessions | Consesiynau: £12