Tir Cymru (The Land of Wales)

Rhaglen ddogfen syfrdanol yn dangos Natur a thirwedd Cymru. Mae Iolo Williams yn archwilio tirwedd, arfordiroedd ac ardaloedd cudd dan ddwr a dan ddaear. Mae pob pennod yn dangos tirlun a bywyd gwyllt ardal arbennig, yn ddatgan sut ffurfiwyd y tir gan bobl a natur ac yn dangos sut mae bywyd wedi ymateb er mwyn goroesi ynno.

Iolo Williams presents a stunning new nature series on the Welsh landscape. Tir Cymru is a sumptuous exploration of Welsh landscapes, coasts and worlds hitherto hidden underwater and underground. Each episode looks at the shape and wildlife in a different Welsh environment, how the place was formed by people and nature, and how the living world has adapted to the changes.

The six episodes, with music by John Hardy with Hugh Fowler, were broadcast on S4C from Sunday January 10th at 9pm.